Some good news: Syrian refugee wins piano competition

Tambi Asaad Cimuk, 17, has come first in an international competition in the Turkish city of Bursa, where he settled with his family last year.

He’s hoping to study at the Long Island Conservatory in the US.

SURIYE'DEKI SAVASTAN KACARAK GELDIGI BURSA'DA MUZIK DAHISI OLDUGU ORTAYA CIKAN TAMBI CIMUK, BULGARISTAN'DA YAPILAN ULUSLARARASI YARISMADA DA BIRINCILIK ELDE ETTI. FOTO BURSA, (DHA)

share this

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
  • >